Adatvédelmi és adatkezelási szabályzat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk és webáruházunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.
Webáruházunkban a vásárlás, regisztráció csak a 18. életévüket betöltött felhasználóknak lehetséges. 16 -18 éves korú felhasználók csak a saját és szülő/gondviselő hozzájárulási nyilatkozatának leadásával vásárolhatnak és regisztrálhatnak.


Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

  • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
  • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
  • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
  • Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
  • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
  • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

  • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
  • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
  • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Kik vagyunk?

A Társaságunk székhelye: 1202 Budapest, Lőcse utca 11.
A Társaságunk telephelye: 1095 Budapest, Soroksári út 33. (OBI)
A Társaságunk honlapja: https://firestbiokandallo.hu/
Kapcsolattartás: Szőke Balázs
Postacímünk: 1202 Budapest, Lőcse utca 11.
Telefonszámunk: +36 20 927 3477
E-mail címünk: info@firestbiokandallo.hu
Adószámunk: 67920352-2-43

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Kamarai tagságunk: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Társaságunk tevékenységét engedélyező hatóság neve és az engedély száma (amennyiben erre szükség van jogszabály alapján a tevékenység folytatásához): Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal - 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: Gs Informatika kft, Budaörs 2040 Napsugár sétány 2


Társaságunk az adatok kezelése során - ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében - az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tevékenység: tárhely szolgáltatás
A tárhely szolgáltató neve: Gs Informatika kft.
A tárhely szolgáltató címe: Budaörs 2040 Napsugár sétány 2Tevékenység: Futárszolgálat
A futárszolgálat neve: Packet Trans Kft
A futárszolgálat címe: 1239 Budapest, 3., Ócsai út 1.

A futárszolgálat neve: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
A futárszolgálat címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.


Tevékenység: adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése,könyvviteli, adóügyi szolg.A szolgáltató neve:Aznap kftA szolgáltató címe:1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 14. 4. em. 2.


Tevékenység: adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése
A szolgáltató/tevékenységet végző neve:Szőke Balázs E.V.A szolgáltató/tevékenységet végző címe:1202 Budapest, Lőcse u. 11


Facebook
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Közösségi oldal
https://www.facebook.com/about/privacy/updataGoogle
Google LL
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
Google Analytics
https://privacy.google.com/businesses/adsservices

Direkt marketing és/vagy hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók
Tárhely szolgáltatás: Gs informatika kftBudaörs 2040 Napsugár sétány 2


Adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése
Szőke Balázs E.V.
1202 Budapest, Lőcse u. 11

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.


Az általunk kezelt adatok/Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja:

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok.

Jogalap:
Társaságunk jogos érdeke

Kezelt adatok:
IP cím a látogatás időpontja a meglátogatott aloldalak adatai,az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

Időtartam:
Szerződés kötés / regisztráció során szerzett adatokat a számviteli szabályoknak megfelelően tároljuk. (szerződés fennállásának ideje + 5 év); weboldal látogatói adatokat a művelet befejezéséig tároljuk.

Regisztráció a honlapon:

Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása,
értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb.Jogalap: hozzájárulás

Kezelt adatok:
vezetéknévkeresztnéve-mail cím

Időtartam:
a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele:

Cél a látogatók regisztrációja és nyilvántartása, megrendelések kezelése és teljesítése, a vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése, panaszok kezelése, visszahívások ügyintézése, vásárlóink szokásainak elemzése,vásárlóinkkal kapcsolattartás

Jogalap:
hozzájárulásszerződés jogszabályi rendelkezés(GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, Eker tv. 13/A §, Számv. tv. 169. §).

Kezelt adatok:
teljes név, telefonszám és e-mail cím, online azonosító szám, az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont),fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártyaszám, e-pénztárca, utánvétel, stb.),egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel,
kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó) számlázási név, természetes személy esetén teljes név, az Ön adószáma vagy adóazonosító jele (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek)számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó).

Időtartam:

webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig
A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.
A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

Hírlevél szolgáltatás:

Cél: kapcsolattartás, Önt új akciókról, új termékeinkről értesítjük

Jogalap:
hozzájárulás

Kezelt adatok:
teljes név,születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)e-mail címonline azonosító szám (nem kötelező)az Ön vásárlásainak adatai (nem kötelező)

Időtartam:
hírlevélről történő leiratkozásig

Ügyintézés, panasz:
észrevételre, panaszra válaszadás

Jogalap:
jogi kötelezettség

Kezelt adatok:
teljes néve-mail címtelefonszámlevelezési címegyéb személyes üzenet

Időtartam:
5 évig

Nyereményjáték

Cél: a Társaság üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával vásárlók elégedettségének növelése

Jogalap:
hozzájárulásjogi kötelezettség

Kezelt adatok:
a nyereményjátéktól függően:teljes néve-mail címtelefonszámlakcím

Időtartam:
résztvevők esetében a játék befejezéséignyertesek esetében 8 évig

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni, nyereményjátékban részt venni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretnének.

A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a ...... e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, ......... napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők "súgó" menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről - amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik - a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

3,

Milyen sütiket alkalmazunk?

Cookie-k: az Opencart weboldalhoz való látogatás során az opencart küld egy vagy több cookie-t - ami egy sor alfanumerikus karaktert tartalmazó kis szöveges fájl, - a számítógépre, amely egyértelműen azonosítja a böngészőt. Kétféle cookie-t alkalmazunk, session cookie-t és állandó cookie-t. Az állandó cookie a merevlemezen marad a böngésző bezárását követően. A böngésző további látogatások alkalmával is használhatja az állandó cookie-t. Az állandó cookie-k eltávolításának módja a böngésző súgójában található. A session cookie ideiglenes, és eltűnik a böngésző bezárásakor. Beállíthatja a böngészőjét, hogy minden cookie-t visszautasítsa vagy jelezze amikor egy a cookie el van küldve. Azonban némely opencart funkció nem működik megfelelően, ha a cookie-k használata ki van kapcsolva.

Log fájlok: A log fájl információt automatikusan kiadja a böngésző akárhányszor Ön megtekinti a weboldalt. Amikor Ön regisztrál vagy ellátogat az opencart weboldalakhoz, szervereink automatikusan megjegyeznek bizonyos információt amelyet a böngésző kiküld az oldal látogatásakor. Ezek a szerver logok olyan információt tartalmazhat mint a Weboldal kérés, IP cím, böngésző típus, böngésző nyelve, a referencia/exit oldalak, az URL-k, platform típusa, kattintások száma, domain nevek, landing page, látogatott oldalak, ezek rendszere, az egyes oldalakon való időtöltés tartama, a kérés dátuma és ideje, és egy vagy több cookie amely azonosítja a böngészőt. Bővebben: https://opencart.hu/

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

Mit kell tudni még webáruházunk adatkezeléséről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a vásárlás

illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

• a regisztráció törlésével,

• az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

• a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását - technikai okokból - ... napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §)

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve - szükség esetén - megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.


Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, a webáruház felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben - a hozzájárulás visszavonásáig - az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a webáruházunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását - technikai okokból - ... napos határidővel vállaljuk.

Mit kell tudni a nyereményjátékokról?

Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben - titoktartási kötelezettség terhe mellett - jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

• tájékoztatást kérhet,

• kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

• tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

• bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

• a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

• Telefon: +36 (1) 391-1400

• Fax: +36 (1) 391-1410

• E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk - vagy a megbízott adatfeldolgozónk által - feldolgozott

• adatairól,

• azok forrásáról,

• az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

• időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

• az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

• adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

• az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, ......8... napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő ...8...... napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy - az Ön hozzájárulásával - elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, ...8...... napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per - az érintett választása szerint - az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával - egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében - keresse meg Társaságunkat.

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

• a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://firestbiokandallo.hu/adatkezelesi-es-adatvedelmi-szabalyzat weboldalon történik.

2018.05.24.